Jiajie Zheng

Jiajie ShengJiajie received a Wake Forest Research Fellowship to study Multiplication on Quasisymmetric Schur Functions.

Mentor: Sarah K. Mason, Mathematics
 
 
 

Recent Posts

Archives